KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia dodatkowe

RELIGIA (dzieci 6-letnie)

Katechetka poprzez zabawne opowiadania i piosenki wprowadza dzieci w świat wiary.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Podczas tych zajęć dzieci pozbywają się złych nawyków, rozwijają percepcję słuchową, ćwiczą prawidłową wymowę.
Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w zespołach 2 -3 osobowych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb dzieci i możliwości placówki.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty i przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia odbywają się poza podstawą programową w godzinach 12.30 - 15.30.
Podczas zajęć dzieci w piosenkach, grach i zabawach oswajają się z prawidłowym brzmieniem podstawowych słówek i zwrotów języka angielskiego, ćwiczą ich wymowę.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe.

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia odbywają się poza podstawą programową w godzinach 12.30 - 15.30.
Podczas tych zajęć dzieci poznają ciekawe układy taneczne.
Zajęcia odbywają się raz 2 razy w tygodniu.

RYTMIKA

Podczas tych zajęć maluchy uczą się wyczucia rytmu, oraz własnego ciała, płynności ruchów, wrażliwości muzycznej. Dzieci poznają różne piosenki i zabawy muzyczno - ruchowe, przygotowują się do uroczystości przedszkolnych, ćwiczą programy artystyczne.
Zajęcia odbywają się grupowo 1 raz w tygodniu.


Zajęcia terapeutyczne obejmują usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Celem zajęć jest usprawnianie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Umiejętność czytania i pisania uwarunkowane są prawidłowym rozwojem wszystkich funkcji percepcyjno – motorycznych ( wzrokowych, słuchowych, ruchowych) oraz ich współdziałania.

Cele zajęć terapeutycznych:

Przygotowanie dzieci do czytania i pisania poprzez kształtowanie i rozwijanie:

 • analizy i syntezy wzrokowej
 • analizy i syntezy słuchowej
 • spostrzegawczości
 • orientacji przestrzennej i kierunkowej
 • bezpośredniej pamięci wzrokowej i słuchowej
 • koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej
 • koncentracji uwagi
 • sprawności manualnej

Wymienione cele mogą być osiągnięte przez wczesne wykrycie zachowań i dysfunkcji rozwojowych i prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do wieku dziecka jak i rozwoju stopnia zaburzenia.

Program pomocy dzieciom 5 – 6 letnim zagrożonym dysleksją przejawiającym symptomy nadpobudliwości i niepokoju – koncepcja własna ćwiczeń.

Celem mojego programu jest zwrócenie uwagi na specyficzne, indywidualne właściwości niektórych dzieci w wieku przedszkolnym.

Podjęcie odpowiednich działań z tymi dziećmi , u których obserwuje się wymienione dysfunkcje rozwojowe . Może wyeliminować, bądź znacznie złagodzić zaburzenia emocjonalne, będące skutkiem niepowodzeń i trudności.

Terapia dzieci leworęcznych z obniżoną sprawnością grafomotoryczną – koncepcja własna ćwiczeń.

Ćwiczenia, które mają pomóc leworęcznym dzieciom w ich egzystencji w praworęcznym społeczeństwie, a przede wszystkim uświadomić dorosłym , że „ inne” nie znaczy „ gorsze”. 

Program zawiera ćwiczenia:

 • rozwijające motorykę rąk
 • pobudzające motywację do czynności grafomotorycznych
 • kształcące prawidłowy uchwyt i regulację napięcia mięśniowego rąk
 • kształcące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania
 • kształcące koordynację wzrokowo – ruchową
 • rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni
 • zmierzające do ustalenia dominacji jednej ręki

Terapia ręki – to przede wszystkim ćwiczenia oraz zabawy, dzięki którym jest usprawniana motoryka mała, umiejętności chwytu oraz koordynacji pomiędzy dłońmi. Terapię ręki stosuję w pracy z dziećmi np. z zaburzeniami napięcia w obrębie kończyny górnej, trudnościami z wykonywaniem codziennych czynności , problemami w zabawach manualnych trudnościami grafomotorycznymi.

„ Strach ma wielkie oczy” – koncepcja własna ćwiczeń. Terapia zabawą. Terapia przez sztukę.

Podczas zabawy wskazane jest modelowanie niektórych zachowań dziecka lub wzmacnianie samodzielnie podejmowanych przez nie osób. Innym razem właściwsza jest pomoc w organizacji i uporządkowaniu kolejnych kroków. Metod i dróg wspomagania poznawczego funkcjonowania dziecka jest wiele, a zabawa stanowi wspaniałą do tego okazję. Nigdy jednak nie mogą to być rozmowy i polecenia formułowane bez uprzedniego upewnienia się, na czym aktualnie skoncentrowane jest dziecko i jakiego wsparcia od nas wymaga.

Prowadząca i realizująca programy:
pedagog terapeuta Joanna Sącińska

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 24 z oddziałami integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Henryka Zawiślak
data: 20-03-2017
wytworzył: Henryka Zawiślak
data: 20-03-2017
data: 20-03-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 757